ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65€

Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation) – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016] (εφεξής «GDPR»), αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ».

Το zetacurves.com συμμορφώνεται με τους όρους του GDPR και επιβάλει αυστηρά μέτρα για να προστατέψει τις πληροφορίες που αποθηκεύει.

ZetaCurves και GDPR
Οι κανόνες του GDPR μπορούν να διαχωριστούν στα κάτωθι αναφερόμενα σημαντικά σημεία. Για κάθε σημείο, εξηγούμε τον τρόπο συμμόρφωσης του zetacurves.com. Αν έχετε περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω email.

Επίσης, όλες οι συνεργαζόμενες εταιρίες και οι πάροχοι που χρησιμοποιεί το zetacurves.com, είναι εναρμονισμένοι με τους όρους του GDPR.
Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από την zetacurves.com φιλοξενούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Επίγνωση
Όλοι οι εργαζόμενοι με αρμοδιότητες προγραμματισμού και συντήρησης του zetacurves.com είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του GDPR.

2. Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων
Το zetacurves.com δεν υποχρεούται να ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO).
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρία «ZETA CURVES ΕΕ», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα(«Υπεύθυνος επεξεργασίας») με τα κάτωθι στοιχεία :
Όνομα: ZETA CURVES ΕΕ
Διεύθυνση: Συγγρού 5
Πόλη/ ΤΚ: Θεσσαλονίκη/ 54625
ΑΦΜ: 801461001
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ») στα ακόλουθα στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο: Ζωή Κάργιου
Θέση: Ιδιοκτήτης
Email: info@zetacurves.com
Τηλέφωνο: +30 2311 116 616

3. Πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε
Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει.
Το zetacurves.com δε διαμοιράζει ή μεταπουλάει προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και τι συναλλαγές της. Επιπλέον, αλλά μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR: για να λαμβάνετε διαφημιστικό ενημερωτικό υλικό (άμεσο μάρκετινγκ) από την Εταιρία, καθώς επίσης και για ηλεκτρονική διαφήμιση (newsletter)
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι:
Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης και παράδοσης (επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας), Διεύθυνση IP, πληροφορίες browser, Ιστορικό παραγγελιών
Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή/και να παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού GDPR.
Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Κοινοποίηση πληροφοριών απορρήτου
Η εταιρία μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των χρηστών και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί πλήρως με το εφαρμοστέο δίκαιο (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής κανονισμός «GDPR»).
Το παρόν έγγραφο («Πολιτική Απορρήτου») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρία μέσω του ιστότοπου αυτού («Ιστότοπος») και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού GDPR. Ειδικές ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών συνήθως δημοσιεύονται στις ενότητες του Ιστότοπου όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα www.zetacurves.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) Τα στοιχεία αυτά που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως μέλος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία, για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά, πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με τo ηλεκτρονικό μας κατάστημά, ούτε αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία από την εταιρεία μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν του ανωτέρω. Για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεση σας με σχετικό μήνυμα στο οποίο θα ενημερώνεστε για το συγκεκριμένο περιεχόμενο της επεξεργασίας.

5. Ατομικά δικαιώματα
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρεία μας, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του κανονισμού GDPR όπως, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας), να λάβετε διαφημιστικό υλικό (άμεσου μάρκετινγκ) από την Εταιρία. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.
Ενδεικτικά τα δικαιώματά σας αναφορικά με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία είναι :
Δικαίωμα ενημέρωσης: Ενημερώνουμε ξεκάθαρα τους χρήστες μας σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους.
Δικαίωμα πρόσβασης: Οι χρήστες του zetacurves.com μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού τους.
Δικαίωμα διόρθωσης: Επικοινωνώντας μαζί μας, θα διορθώσουμε άμεσα οποιαδήποτε πληροφορία σας.
Δικαίωμα διαγραφής: Επικοινωνώντας μαζί μας, μετά από σχετικό σας αίτημα, θα διαγράψουμε άμεσα οποιαδήποτε ή και όλες τις πληροφορίες σας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Οι χρήστες μας μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας οποτεδήποτε εάν επιθυμούν να εξαγάγουν τα δεδομένα τους (μπορεί όμως να χρειαστεί χρόνος, δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα μεταξύ πολλών απομονωμένων πινάκων δεδομένων).
Δικαίωμα αντιρρήσεων: Δικαιούστε να υποβάλλεται αντιρρήσεις για την διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε όλες τις αιτήσεις για το θέμα αυτό για τους πελάτες μας και τους χρήστες των πελατών μας (επικοινωνήστε μαζί μας).
Δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ: Δεν υποβάλλουμε τους πελάτες μας σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε αναλύουμε προφίλ.

6. Θέματα αιτήσεων πρόσβασης
Απαντάμε σε κάθε αίτηση πρόσβασης εντός 2 εβδομάδων από την καταχώρηση του αιτήματος.

7. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης (π.χ. διαγωνισμοί) που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του κανονισμού GDPR. Η Εταιρία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR.
Επιπλέον, με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθουν σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες της Εταιρίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή/και μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.
Η Εταιρία μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες.
Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητα.
Οι επισκέπτες διασφαλίζουν με δική τους ευθύνη ότι τα δεδομένα τους είναι ορθά. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμμία ευθύνη για ψευδή καταχώρηση στοιχείων από τους επισκέπτες της.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στα άρθρα 25-32 του GDPR. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να βοηθήσει την Εταιρεία να ενημερώσει και να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης, τίτλων σπουδών, στοιχείων επικοινωνίας κ.λπ.

8. Συγκατάθεση
Η συγκατάθεση παρέχεται από τους πελάτες μας ρητά μετά από αίτημα της εταιρείας μας για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας για την οποία δεν είχε χορηγηθεί προηγουμένως. Η εταιρεία εξασφαλίζει η δοθείσα συγκατάθεση από τους πελάτες της να είναι εύκολα και άμεσα ανακλητή ανά πάσα στιγμή.

9. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών
Το zetacurves.com δεν προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα κάτω των 18 ετών. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του zetacurves.com από άτομα κάτω των 18 ετών.

10. Δεδομένα περιήγησης
Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο (δηλαδή, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του Ιστότοπου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

11. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο της εταιρεία μας. Παρόλο που ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (γνωστοί ως ιστότοποι τρίτων), σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δεν έχει πρόσβαση ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των cookies, διαδικτυακούς φάρους ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης των χρηστών που ενδέχεται να είναι ενεργές στους ιστότοπους τρίτων μερών, το περιεχόμενο και το υλικό που δημοσιεύονται σε αυτούς ή στις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία αρνείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοια θέματα. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

12. Παραβιάσεις δεδομένων
Η ομάδα μας παρακολουθεί στενά κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα και έχει θέσει σε εφαρμογή πολλαπλά προληπτικά μέτρα για τη μείωση «επιθέσεων» στα συστήματα και τις υπηρεσίες μας. Σε 2 χρόνια, το zetacurves.com δεν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας ή οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Οι ερευνητές και οι χρήστες της ασφάλειας μπορούν να υποβάλουν μια έκθεση ή αναφορά ασφαλείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@zetacurves.com, για την οποία επεξεργαζόμαστε αναφορές την ίδια ημέρα (εφόσον πρόκειται για εργάσιμη).
Παρακάτω ακολουθούν μερικά μέτρα που πήραμε για να μειώσουμε οποιαδήποτε επίθεση:
– Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή μας.
– Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών μας από το δημόσιο Διαδίκτυο. Οι αξιόπιστοι διαχειριστές του zetacurves.com πρέπει να συνδεθούν μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου VPN.
– Παρακολουθούμε οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιούμε και τα διορθώνουμε μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.
– Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς μας (π.χ., πάροχος φιλοξενίας κ.λπ.).
– Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται σε ξεχωριστό server, διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 1 εβδομάδας και απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά σύνδεσης για την ανάκτησή τους.
Τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σημαντικής παραβίασης δεδομένων.
Το zetacurves.com θα ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή και τον αντίστοιχο πελάτη του για τυχόν παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων, εντός 72 ωρών αφού η παραβίαση περιέλθει στην γνώση της εταιρείας μας.

13. Διεθνές
Το zetacurves.com μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα από άτομα που κατοικούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. και λειτουργεί με έδρα στη Βουλγαρία και με τα παρακάτω νομικά στοιχεία:
Όνομα: ZETA CURVES Ε Ε
Διεύθυνση: Συγγρού 5
Πόλη/ ΤΚ: Θεσσαλονίκη/ 54625
ΑΦΜ: 801461001

Follow us
TOP

Καλάθι Αγορών 0

Είδατε Πρόσφατα 0