Безплатна доставка над 65€ клиентски поръчки

Политика за поверителност

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общ регламент за защита на данните (Общ регламент за защита на данните) (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.) (GDPR) единна законодателна рамка за обработката на лични данни в държавите-членки на Европейския съюз и замества предходното законодателство „Директива 95/46 / ЕО“.

Zetacurves.com спазва Кодекса на GDPR и налага строги мерки за защита на информацията, която съхранява.

ZetaCurves and GDPR
Правилата на GDPR могат да бъдат разделени на следните важни точки. За всеки елемент обясняваме как съответства Zetacurves.com Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля свържете се с нас или ни изпратете имейл.

Също така, всички партньорски компании и доставчици, използващи Zetacurves.com, са в съответствие с условията на GDPR.
Всички данни, събрани от Zetacurves.com, се хостват в рамките на Европейския съюз.

1. 1. Информираност
Всички служители с отговорност за планиране и поддръжка на Zetacurves.com са напълно информирани за разпоредбите и изискванията на GDPR.

2. 2. Длъжностно лице по защита на данните
От Zetacurves.com не се изисква да назначава DPO.
Длъжностното лице по защита на данните е ZETA CURVES Single Member P.C, базирано („Обработващ“), със следните данни:
Name: ZETA CURVES Single Member P.C
Address: 5th Siggrou str.
City / Postal: Thessaloniki/ 54625
VAT: 801461001
You can contact the Data Protection Officer (DPO) on the following items:
Name: Zoi Kargiou
Position: Owner
Email: info@zetacurves.com
Telephone: +30 2311 116 616

3. Информация, която обработваме
С вашето съгласие ние обработваме следната лична информация, която предоставяте, когато взаимодействате със сайта и използвате услугите и функциите, които предоставя.
Zetacurves.com не споделя и не обработва лични данни. Събраните данни се използват за гладкото функциониране на уебсайта и неговите транзакции. Освен това, но само с Вашето незадължително съгласие, което е правното основание за обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламента GDPR: за получаване на рекламни материали (директен маркетинг) от Компанията, както и за електронна реклама ( бюлетин)
Събраните лични данни са:
Име, фамилия, имейл, телефон, данни за фактуриране и доставка (име, адрес, информация за контакт), IP адрес, информация за браузъра, история на поръчките
За да можем да изпълним заявките, които подавате чрез съответната форма за контакт и/или да предоставим актуализации относно нежеланите реакции, е необходимо да дадете съгласието си за обработка на вашите данни. Без тези задължителни данни или вашето съгласие не можем да продължим. Във всеки случай, дори и без Вашето предварително съгласие, Мениджърът на обработката може да обработва Вашите данни, за да спазва законовите задължения по законите, разпоредбите и правото на ЕС, да упражнява права в съдебни производства, да упражнява собствените си законни интереси и във всички предвидени случаи, когато подходящо, в статии
Обработката се извършва както с помощта на компютри, така и в печатен вид и винаги включва прилагане на мерките за сигурност, предвидени от действащото законодателство.

4. Разкриване на информация за поверителност
Нашата компания се отнася много сериозно към поверителността на потребителите и се ангажира да спазва изцяло приложимото законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679 – наричан по-долу „GDPR“).
Тази Политика за поверителност предоставя информация за това как се обработват личните данни, събрани от Компанията чрез този уебсайт („Уеб сайтът“) и представлява информационно съобщение до субекта на данните в съответствие с член 13 от Регламент GDPR. Специални информационни бележки относно поверителността на информацията обикновено се публикуват в секциите на уебсайта, където се събират личните данни на потребителя и във всеки случай се допълват от тази Политика за поверителност.
Когато посещавате www.zetacurves.com, може да бъдете помолени да предоставите лична информация (име, фамилия, имейл адрес, адрес за доставка на продукта и т.н.). и само от Компанията, за изпълнение на вашите поръчки. При никакви обстоятелства те нямат достъп до тях, лица, които нямат работни отношения с нашия онлайн магазин, нито се обработват от нашата компания за друга цел освен горната. За всяко по-нататъшно обработване на Вашите лични данни ще бъде поискано Вашето изрично съгласие със съответно съобщение, което Ви информира за конкретното съдържание на обработването.

5. Индивидуални права
Можете да се свържете с нашия управител на компанията по всяко време, за да упражните правата си по членове 15-22 от регламента GDPR, като например да получите актуален списък на хората, които имат достъп до вашите данни, да получите потвърждение за съществуването или неличните данни, свързани с вас, проверка на тяхното съдържание, произход, коректност и местоположение (също във връзка с всяка трета държава), поискайте копие, поискайте корекция и в случаите, предвидени в регламента GDPR, да поискате да ограничите обработването им, да ги изтриете, да се противопоставите на дейности за директна комуникация (включително ограничения върху определени средства за комуникация), да получавате рекламни материали (директен маркетинг) от Дружеството. Ако не сте съгласни с условията на регламента GDPR, можете да поискате да ограничите обработването им, да ги изтриете, да се противопоставите на дейности за директна комуникация (включително ограничения за определени медии) Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без обаче да засягате легитимността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието.
Ориентировъчно Вашите права по отношение на съхранението и обработването на Вашите лични данни от дружеството са:
Право на актуализиране: Ние ясно информираме нашите потребители за използването на техните данни.
Право на достъп: Потребителите на zetacurves.com имат достъп до своите данни през страницата на своя акаунт.
Право на коригиране: Свързвайки се с нас, ние незабавно ще коригираме всяка ваша информация.
Право на изтриване: Като се свържете с нас, по ваше искане, ние незабавно ще изтрием част или цялата ви информация.
Право на ограничаване на обработката: Вие имате право да гарантирате от администратора, че ограничавате обработката на вашите данни.
Право на преносимост на данните: Нашите потребители могат да се свържат с нас по всяко време, ако желаят да експортират своите данни (но може да отнеме време, тъй като данните са фрагментирани между множество изолирани набори от данни).
Право на възражения: Вие имате право да възразите срещу поддържането и обработването на вашите лични данни. Ние обработваме всички заявки по този въпрос за нашите клиенти и потребители на нашите клиенти (свържете се с нас).
Правото да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, включително анализ на профили: Ние не подлагаме нашите клиенти на автоматизирано вземане на решения, нито анализираме профили.

6. Въпроси на заявки за достъп
Ние ще отговорим на всяка заявка за достъп в рамките на 2 седмици след отправяне на заявката.

7. Защо и как обработваме вашите лични данни
С ваше съгласие Компанията може да обработва обичайните ви лични данни, за да гарантира, че можете да се възползвате от наличните услуги и функции и да оптимизирате тяхната ефективност, да управлявате заявки и доклади, получени през сайта, и да управлявате регистрацията си във всички ограничени зони и инициативи (напр. състезания), които могат да бъдат на сайта в съответствие с член 6.1.a от регламента GDPR. Дружеството може също така да обработва вашите лични данни за изпълнение на задължения, произтичащи от закони, разпоредби и правото на Европейския съюз: правното основание за обработка за тази цел е член 6, параграф 1, буква в) от Регламента GDPR.
Освен това, с вашето незадължително съгласие, обичайната ви лична информация може да бъде използвана в реклама (маркетинг), тоест в контекста на изпращане на рекламни материали и/или търговски съобщения, свързани с услугите на Компанията, до данните за контакт, докладвани чрез традиционни методи и / и комуникационни методи (напр. поща, телефон и др.) или автоматични средства (напр. интернет, факс, електронна поща, текстови съобщения, мобилни приложения, като смартфони и таблети, акаунти в социални медии, като Facebook или Twitter и др. .). Правното основание за обработване за тази цел е член 6, параграф 1, буква а) от Регламента GDPR.
Компанията може да обработва обичайните ви лични данни, за да защити правата си в съдебни производства.
Всички ваши данни се обработват с помощта на автоматизирани и онлайн инструменти, които са подходящи за осигуряване на пълна сигурност и поверителност.
Посетителите гарантират на своя собствена отговорност, че данните им са верни. Нашата компания не носи никаква отговорност за невярно въвеждане на информация от своите посетители.
Компанията се задължава да гарантира сигурността на личните данни на потребителя и да спазва законовите разпоредби за сигурност, за да предотврати загуба на данни, незаконно или неправомерно използване на данни или неоторизиран достъп до данни, с конкретно, но не изключително позоваване на членове 25-32 от GDPR. Компанията използва много видове съвременни технологии и процедури за сигурност, за да защити личните данни на потребителя. Например, личните данни се съхраняват на защитени сървъри, разположени в защитен и контролиран достъп. Потребителят може да помогне на Компанията да актуализира и коригира своите лични данни, като обяви всяка промяна на адрес, квалификация, информация за контакт и др.

8. Съгласие
Съгласието се предоставя изрично от нашите клиенти по наше искане за всяко обработване на личните данни на нашите клиенти, за което не е било дадено преди това. Компанията гарантира, че даденото от нейните клиенти съгласие се отменя лесно и незабавно по всяко време.

9. Лица под 18 години
zetacurves.com не предлага услуги на лица под 18 години. Всяко използване на zetacurves.com от лица под 18 години е забранено.

10. Данни за сърфиране
Ако просто посетите сайта (т.е. без да изпращате съобщение или да използвате някоя от наличните услуги/функции), обработката на вашите данни е ограничена до данните за сърфиране, тоест данните, които трябва да бъдат изпратени на уебсайта за операцията на компютрите, на които работи Уебсайтът и на протоколите за интернет комуникация. Тази категория включва например IP адреси или компютърни домейни, използвани за посещение на сайта, и други параметри, свързани с операционната система, използвана за свързване към сайта. Дружеството събира тези и други данни (като например броя на посещенията и времето, посветено на сайта) само за статистически цели и в анонимна форма, за да наблюдава работата на уебсайта и да подобри работата му. Тези данни не се събират за свързване с друга потребителска информация или за идентифициране на потребителите. По своето естество обаче тази информация може да позволи на Компанията да идентифицира потребителите чрез обработка и свързване на данни, съхранявани от трети страни. Данните за сърфиране обикновено се изтриват, след като бъдат обработени в анонимна форма, но могат да бъдат съхранявани и използвани от Компанията за локализиране и идентифициране на извършителите на всякакви компютърни престъпления, извършени срещу или чрез Сайта. При спазване на това и разпоредбите на Политиката за бисквитки, описаните по-горе данни за сърфиране се съхраняват само временно, в съответствие със закона.

11. Връзки към други уебсайтове
Тази Политика за поверителност се отнася само за сайта на нашата компания. Въпреки че сайтът може да съдържа връзки към други сайтове (известни като сайтове на трети страни), ние ви информираме, че нашата компания няма достъп до или използва проследяване на бисквитки, интернет пиксели или други технологии за проследяване на потребители, които може да са активни на трети страни сайтове съдържанието и материалите, публикувани в тях, или методите за обработка на вашите лични данни. Поради тази причина компанията изрично отрича всякаква отговорност за подобни въпроси. Ето защо трябва да проверите политиките за поверителност на такива сайтове на трети страни и да съберете информация за правилата и условията и начина, по който се обработват вашите лични данни.

12. Нарушения на данните
Нашият екип следи отблизо всеки неоторизиран достъп до системата и е въвел множество превантивни мерки за намаляване на „атаките“ срещу нашите системи и услуги. За 2 години zetacurves.com не е имал проблем със сигурността или нарушение на личните данни.
Изследователите и потребителите на сигурността могат да изпратят доклад или доклад за сигурност на имейл адрес info@zetacurves.com, за който обработваме отчети в същия ден (ако е работен ден).
По-долу са няколко стъпки, които предприехме, за да намалим всяка атака:
– Агресивна защитна стена и мрежова изолация на нашата инфраструктура.
– Ние не разрешаваме достъп до нашите сървърни системи от публичния интернет. Доверените администратори на zetacurves.com трябва да влязат през доверен VPN.
– Наблюдаваме всички пропуски в сигурността във всяка „библиотека“, която използваме, и ги коригираме веднага след издаването на актуализация.
– Използвайте 2-факторно удостоверяване на всички наши чувствителни акаунти (напр. хостинг доставчик и т.н.).
– Всички резервни копия се съхраняват на отделен сървър, съхраняват се максимум 1 седмица и са необходими специални сертификати за влизане, за да ги възстановите.
Изброените по-горе точки помагат за намаляване на вероятността от значително нарушение на сигурността на данните.
zetacurves.com ще уведоми компетентния орган и съответния клиент за всяко нарушение на неговите или нейните лични данни в рамките на 72 часа след като узнаем за нарушението.

13. Международен
zetacurves.com може да съхранява данни от физически лица, пребиваващи във всички държави-членки на ЕС и оперира базирано в България със следните правни данни:
Name: ZETA CURVES SINGLE MEMBER P.C.
Address: 5th Siggrou str.
City / Postal: Thessaloniki/ 54625
VAT: 801461001

Последвай ни
TOP

SHOPPING BAG 0

RECENTLY VIEWED 0